Công ty môi trường sạch Đức Anh chuyên lập hồ sơ đăng ký Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại với giá ưu đãi, thủ tục đơn giản, thời gian hoàn thành nhanh chóng, chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn khi khách hàng có thắc mắc. Liên lạc theo số hotline 0967 236 539 hoặc 0933 375 853

Trước khi lập hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại gọi tắt là SỔ CHỦ NGUỒN THẢI các bạn cần hiểu rõ Sổ chủ nguồn thải là gì? Tại sao phải lập Sổ chủ nguồn thải? Có cần thiết phải đăng ký sổ chủ nguồn thải hay không? Mời các bạn xem bào viết sau:

SCNT

Sổ chủ nguồn thải là gì?

Sổ chủ nguồn thải là một trong những hồ sơ về bảo vệ môi trường quan trọng nhất và cần thiết cho các tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc điều hành cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh chất thải nguy hại phải đăng ký với cơ quan chức năng để được cấp sổ chủ nguồn thải theo thông tư 36/2015/TT – BTNMT nhằm quản lý được số lượng và các loại chất thải nguy hại phát sinh.

Trong sổ chủ bao gồm tên CTNH, mã CTNH và số lượng CTNH phát sinh trong vòng 1 năm để quản lý, phân loại, tái sử dụng, phòng ngừa, ngăn chặn, giảm thiểu, lưu trữ, vận chuyển và xử lý chất thải.

Tại sao phải đăng ký Sổ chủ nguồn thải?

 • Đăng ký Sổ chủ nguồn thải giúp các cơ quan quản lý môi trường có thể nắm bắt toàn bộ quy trình xử lý rác thải của các đơn vị đang hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thông qua việc báo cáo lên cơ quan có thẩm quyền.
 • Đăng ký sổ chủ nguồn thải là thực hiện nghĩa vụ bảo vệ môi trường với mục tiêu phát triển lâu dài và bền vững đồng thời kiểm soát được số lượng rác thải của cơ sở nhằm có biện pháp ngăn ngừa và xử lý hợp lý.

Đối tượng cần phải đăng ký Sổ chủ nguồn thải

 • Tổ chức, cá nhân trong nước hoặc tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động liên quan đến chất thải nguy hại (viết tắt CTNH).
 • Thời gian hoạt động của cơ sở từ 1 năm trở lên.
 • Cơ sở phát sinh CTNH thường xuyên hoặc định kỳ với tổng khối lượng từ 600 kg/năm trở lên.
 • Trường hợp CTNH thuộc danh mục các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP) theo quy định tại công ước Stockholm.
 • Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh CTNH bên ngoài cơ sở của mình phải có văn bản thỏa thuận của tổ chức, cá nhân quản lý nơi phát sinh CTNH để lựa chọn nơi đăng ký chủ nguồn thải CTNH trừ trường hợp phát sinh do sự cố hoặc bất khả kháng.
 • Chủ nguồn thải CTNH được đăng ký chung cho các cơ sở phát sinh CTNH do mình sở hữu hoặc điều hành trong phạm vi một tỉnh.

Hồ sơ đăng ký Sổ chủ nguồn thải

 • Bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh/ Giấy phép đầu tư.
 • Bản sao quyết định phê duyệt ĐTM, Đề án môi trường chi tiết, đề án môi trường đơn giản, kế hoạch bảo vệ môi trường.
 • Đơn đăng ký theo mẫu quy định tại Phụ lục 6A thông tư 36/2015/TT-BTNMT.

Đối với trường hợp đăng ký lại Sổ chủ nguồn thải cần phải có bản gốc Sổ chủ nguồn thải CTNH  đã đăng ký trước đó, các giấy tờ, hồ sơ liên quan đến việc thay đổi, bổ sung so với hồ sơ đăng ký cấp lần đầu.

Trường hợp phải đăng ký lại Sổ chủ nguồn thải khi:

+ Thay đổi tên chủ nguồn thải hoặc địa chỉ phát sinh CTNH.

+ Thay đổi về số lượng, khối lượng CTNH.

+ Thay đổi, bổ sung phương án tự tái sử dụng, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH.

Thời gian giải quyết: được quy định tại Điều 14 thông tư 36/2015/TT-BTNMT

 • Sở tài nguyên và môi trường kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì Sở tài nguyên và môi trường thông báo cho chủ nguồn thải CTNH hoàn thiện hồ sơ: trong thời hạn 5 ngày làm việc.
 • Sở tài nguyên và môi trường xem xét cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: trong thời hạn 15 ngày làm việc (trừ trường hợp đăng ký chủ nguồn thải CTNH thuộc đối tượng tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH).

Lưu ý:  Thời gian giải quyết không tính thời gian tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ.

CTNH

Xử phạt vi phạm:

Đối với các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng phải đăng ký chủ nguồn thải CTNH mà không tiến hành đăng ký hoặc khai báo với cơ quan có thẩm quyền sẽ bị phạt hành chính:

 • Cảnh cáo
 • Phạt tiền:

+ Từ 30.000.000đ – 40.000.000đ nếu không đăng ký chủ nguồn thải CTNH.

+ Từ 5.000.000đ – 10.000.000đ nếu không báo cáo quản lý CTNH định kỳ.

+ Từ 5.000.000đ – 10.000.000đ nếu kê khai không đúng, không đầy đủ CTNH trong chứng từ CTNH theo quy định.

 1. Hướng dẫn lập kế hoạch bảo vệ môi trường
 2. Lập Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ
 3. Thu gom rác thải tại Bình Dương
 4. Lập Đề án môi trường đơn giản
 5. Xử lý môi trường chi phí hiệu quả

LEAVE A REPLY