Kế hoạch bảo vệ môi trường được Công ty Môi Trường Sạch Đức Anh tư vấn doanh nghiệp thực hiện nhanh chóng, đúng thủ tục gọn, chất lượng từng chi tiết, đúng luật bảo vệ môi trường mà giá lại rẻ.

Căn cứ theo luật BVMT năm 2014 có thế việc lập Cam kết bảo vệ môi trường (BVMT) bằng việc lập Kế hoạch bảo vệ môi trường. Thay đổi tên gọi như thế khi đã có Cam kết BVMT, các doanh nghiệp có cần phải đổi lại thành Kế hoạch BVMT hay không? Thủ tục ra sao? Thực hiện thế nào? Chỉ cần các bạn nhấc máy gọi về hotline công ty Môi trường Sạch Đức Anh theo số 0967 236 539 hoặc 0933 375 853 để được tư vấn MIỄN PHÍ

Lập Kế hoạch BVMT

Định nghĩa Kế hoạch BVMT: Theo quy định tại điều 31 luật BVMT năm 2014, các chủ dự án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (quy định tại điều 29 luật BVMT) phải lập Kế hoạch BVMT gửi đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, xác nhận trước khi triển khai dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Tuy Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và văn bản hướng dẫn thi hành không có định nghĩa đối với kế hoạch BVMT, nhưng qua các quy định của Luật chúng ta có thể hiểu Kế hoạch bảo vệ môi trường là:

 • Một hồ sơ không thể thiếu, một hồ sơ pháp lý ràng buộc trách nhiệm giữa doanh nghiệp đối với cơ quan môi trường.
 • Một quá trình phân tích, đánh giá.
 • Dự báo các ảnh hưởng đến môi trường của dự án trong giai đoạn thực hiện và hoạt động của dự án.

Từ đó đề xuất các giải pháp thích hợp để bảo vệ môi trường trong từng giai đoạn hoạt động cũng như thi công các công trình.

Đối tượng phải lập Kế hoạch BVMT:

Theo điều 29 Luật BVMT năm 2014 đối tượng phải lập Kế hoạch BVMT gồm:

Theo Nghị định 18/2015/NĐCP về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường thì đối tượng phải lập kế hoạch BVMT được quy định thể như sau:

 • Dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục II Nghị định số 18/2015/NĐ-CP (dự án phải thực hiện đánh giá tác động môi trường).
 • Phương án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; phương án đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 18 (đối tượng không phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường), đồng thời không thuộc Phụ lục II Nghị định số 18/2015/NĐ-CP (dự án phải thực hiện đánh giá tác động môi trường)

Đối tượng không phải lập Kế hoạch BVMT:

Theo khoản 4 Điều 18 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP, đối tượng quy định tại Phụ lục IV Nghị định số 18/2015/NĐ-CP dưới đây không phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường:

 1. Đào tạo nguồn nhân lực; các hoạt động tư vấn; chuyển giao công nghệ; dạy nghề, đào tạo kỹ thuật, kỹ năng quản lý; cung cấp thông tin; tiếp thị, xúc tiến đầu tư và thương mại.
 2. Sản xuất, trình chiếu và phát hành chương trình truyền hình, sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình; hoạt động truyền hình; hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc.
 3. Dịch vụ thương mại, buôn bán lưu động, không có địa điểm cố định.
 4. Dịch vụ thương mại, buôn bán các sản phẩm, hàng hóa tiêu dùng, đồ gia dụng.
 5. Dịch vụ ăn uống có quy mô diện tích nhà hàng phục vụ dưới 200 m2.
 6. Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng đồ gia dụng quy mô cá nhân, hộ gia đình.
 7. Dịch vụ photocopy, truy cập internet, trò chơi điện tử.
 8. Chăn nuôi gia súc, gia cầm, động vật hoang dã với quy mô chuồng trại nhỏ hơn 50 m2; nuôi trồng thủy hải sản trên quy mô diện tích nhỏ hơn 5.000 m2 mặt nước.
 9. Canh tác trên đất nông nghiệp, lâm nghiệp quy mô cá nhân, hộ gia đình.
 10. Trồng khảo nghiệm các loài thực vật quy mô dưới 1 ha.
 11. Xây dựng nhà ở cá nhân, hộ gia đình.
 12. Xây dựng văn phòng làm việc, nhà nghỉ, khách sạn, lưu trú du lịch quy mô nhỏ hơn 500 m2 sàn.

Đối tượng phải lập lại Kế hoạch BVMT: Các dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải lập lại Kế hoạch BVMT thuộc những trường hợp sau:

 • Thay đổi địa điểm.
 • Không triển khai thực hiện dự án trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày Kế hoạch BVMT được xác nhận.

Thủ tục và hồ sơ lập Kế hoạch bảo vệ môi trường:

 • 3 bản kế hoạch bảo vệ môi trường có trang bìa và đề nghị về nội dung thực hiện theo cái tương ứng quy định tại các Phụ lục 5.4 và 5.5 Thông tứ 27/2015/TT-BTNMT;
 • 1 bản công bố đầu tư hoặc phương án cung cấp, kinh doanh, dịch vụ.
 • Hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường trực thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của Ủy ban nhân dân cấp huyện gồm:

  + 3 bản kế hoạch bảo vệ môi trường với bắt buộc về cấu trúc và nội dung theo cái quy định tại Phụ lục 5.6 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT;

  + 1 bản sao giấy chứng nhận đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của chủ dự án.

 • Nếu đăng ký lập kế hoạch bảo vệ môi trường tại các cơ quan được ủy quyền thì hồ sơ được thực hiện theo quy định tương ứng mang hồ sơ đăng ký tại các cơ quan có thẩm quyền.

Đơn vị tiếp nhận và phê duyệt hồ sơ lập Kế hoạch BVMT:

 • Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh xác nhận kế hoạch BVMT của các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 32 Luật Bảo vệ môi trường.
 • Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận kế BVMT đối với các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định 18/2015/NĐ-CP, trừ các đối tượng quy định tại Điểm a Khoản 1 điều 19.
 • Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận kế hoạch BVMT đối với phương án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy mô hộ gia đình được Ủy ban nhân dân cấp huyện ủy quyền bằng văn bản.
 • Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế thực hiện xác nhận kế hoạch BVMT đối với các dự án đầu tư, phương án đầu tư sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế trong trường hợp được cơ quan có thẩm quyền ủy quyền.

Thời hạn xác nhận: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được Kế hoạch BVMT, trường hợp không xác nhận Kế hoạch BVMT, cơ quan có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

cty co phan vietwater1. Thiết kế, xây dựng hệ thống xử lý nước thải y tế.

2. Thiết kế, xây dựng hệ thống xử lý nước thải thủy sản.

3. Thu gom, vận chuyển xử lý rác thải GIÁ RẺ tại BÌNH DƯƠNG

4. Lập Đề án môi trường đơn giản.

 

LEAVE A REPLY